Pristupanjem sajtu comfortino.rs, Vi prihvatate i slažete se sa svim uslovima Politike Privatnosti. Ukoliko ne prihvatate uslove sadržane u Politici Privatnosti, potrebno je da odmah napustite sajt i prestanete sa korišćenjem usluga sajta.

Politika privatnosti se može menjati s vremena na vreme ažuriranjem ove stranice. Trebalo bi da se ova stranica povremeno poseti kako biste imali uvid u promene.

Ukoliko Vas zamolimo da nam obezbedite određene informacije kojima bismo Vas identifikovali prilikom korišćenja sajta, uveravamo Vas i garantujemo da će ti podaci biti korišćeni u skladi sa Politikom privatnosti.

comfortino.rs sajt je u vlasništvu str i komision Comfortino, sa matičnim brojem 62099267 i sedištem u Miloša Obrenovića 61, 11500 Obrenovac.

Prilikom popunjavanja registracionog formulara na sajtu comfortino.rs, Vi prihvatate i slažete se sa time da će administratori sajta koristiti Vaše lične podatke za sledeće namene:

  • Da Vas kontaktiraju, kao klijenta sajta;
  • Radi obrađivanja Vaših porudžbina;
  • Da Vam se omogući pristup određenim takmičenjima, poklonima i ostalim promotivnim aktivnostima;
  • Da Vam se pošalje nereklamna i administrativna obaveštenja (na primer promene na sajtu ili Vašem nalogu);
  • Slanje obaveštenja o ponudama, popustima ili drugim komercijalnim informacijama vezanim za comfortino.rs ili neku treću stranu, sa kojom comfortino.rs ima poslovnu saradnju.

Mi čuvamo Vaše lične podatke kako bismo Vam slali informacije o Vašem nalogu na sajtu comfortino.rs, da možemo da Vas informišemo o statusu Vaših porudžbina i radi evaluacije kvaliteta proizvoda i usluga koje koristite.

 

Uslovi i regulative koji se odnose na korišćenje informacija dobijenih prilikom online plaćanja se nalaze u odeljku Uslovi korišćenja kompanije za procesiranje plaćanja i comfortino.rs niti će zahtevati, niti će ćuvati informacije vezane za Vašu kreditnu karticu.

Ukoliko imate dodatna pitanja vezana za Politiku privatnosti, molimo da nas kontaktirate putem kontakt formulara ili na comfortino.online@gmail.com.